Visitor Globe

Mega ayeball

Ahad, 8 Februari 2009

K-RAMAT (Koperasi Radio Amatur Malaysia)

k-RAMAT atau Koperasi Radio Amatur Malaysia ditubuhkan atas dasar untuk membina satu rangkaian komprehensif peminat radio amatur yang telah sedia ada di Malaysia ini.

k-RAMAT juga berfungsi untuk memberi kebajikan kepada semua ahli dalam pelbagai bentuk kelebihan yang akan ditawarkan oleh koperasi k-RAMAT ini.

Buat sementara waktu k-RAMAT ini beroperasi di No.22, Jalan BP6/12, Bandar Bukit Puchong, 47100 Puchong, Selangor. Tel: 03-80623370 Fax: 03-80623372.
Email address- koperasi.radioham@gmail.com
Website- http://k-ramat.blogspot.com/

Selamat Mendaftar!!!

THAILAND FILL DAY CONTACT

Rakan Narathiwat menjemput semua warga HAM untuk QSO secara simplek seperti mana berikut:

Frekuensi : 144.725 (Simplek)
Tarikh : 7 hingga 8 Februari 2009
Masa : 1.00tgh - 1.00 tgh (24 jam)

Anjuran Kelab : Narathiwat E29 AN

Rakan-rakan yang berjaya memancar akan direkod dalam QSL KAD
* Perhatian : Di harap rakan-rakan pertingkatkan power masing-masing cuba merebut peluang ini...